Leksikograafi töökeskkond (EELex) on valminud riikliku programmi "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)" (http://www.keeletehnoloogia.ee/) raames Eesti Keele Instituudis (http://www.eki.ee).

 

Koduleht: http://eelex.eki.ee

 

EELex – mis ja milleks

Iga sõnastikukoostaja, kes alustab puhtalt lehelt uut sõnaraamatut, seisab kohe silmitsi mitme olulise valikuga. Kas sisestada materjal tekstitöötlusprogrammis, et tulemus oleks kohe "nagu päris" või pidada töö käigus vajalikuks ka sisu poolelt eristada, mis on mis? Kuidas olla kindel, et kõik olulised märksõnad on olemas? Kuidas veenduda, et märksõnad on tähestiku järjekorras? Millega garanteerida, et ühelt märksõnalt teisele viidates on mõlemad ka edaspidi samal kujul olemas? Kuidas tööd jaotada, kui kaks inimest tahavad korraga sõnastikku toimetada? Kuidas eraldada sõnaraamatust ühe kitsa valdkonna terminid, et erialaspetsialist saaks need üle vaadata ja omalt poolt parandusi teha? Sõnaraamatud on mahukad ning kord langetatud otsuseid ja nende tagajärgi on hiljem väga raske muuta.

Sõnastike haldussüsteem ongi mõeldud kõikvõimaliku aega ja hoolt nõudva musta töö kaotamiseks, jättes koostajale koostaja töö sisulise poole – vastete, definitsioonide jms lisamise. EELex lahendab kõik eespool loetletud probleemid. Keskkond on veebipõhine ega piira kasutajate arvu. Koostaja näeb korraga nii artikli struktuuri (koostamismalli) kui ka sama artikli lõplikku vormistust küljendusvaates. Lihtsad tehnilised apsakad on välistatud, sest lisada ja muuta saab vaid artikli struktuuri (XML skeemi) rangelt järgides. Vormistuse, kirjavahemärkide paneku, sortimise, viitamise, ligipääsuõiguste eest artikli eri osadele ja tööetappidele jm mittesisulise poole eest hoolitseb EELex. Kui EELexi laiatarbeversioonis (EXSA) töö alustuseks pakutav märksõnavalik ja artiklite struktuur tegijat rahuldavad, seisneb sõnaraamatu koostamine lihtsaimal juhul vaid lünkade täitmises.

Et EELex peaks rahuldama kõiki sõnaraamatutöö tüüpvajadusi, siis lisame sinna järk-järgult uut funktsionaalsust. Koostajat huvitab alati laiem info märksõna kohta, näiteks:


Senine kogemus haldussüsteemi kasutamisel on toonud pidevalt esile uusi arendamist vajavaid kohti, näiteks soov importida mõnest muust sõnaraamatust kõik kindlate tingimustega struktuuriüksused; teha sõnastikus keerulisi struktuuripõhiseid päringuid regulaaravaldistega; teha samalaadseid asendusi korraga paljudes sõnaartiklites; muuta xsl-teisendust nii, et html-väljund sobiks brauseri eelvaateks ja sisaldaks ainult kõige olulisemat infot.